Produkty do pasywacji. Charakterystyka

Pasywacja jest procesem chemicznym lub elektrochemicznym, który przeprowadza się w celu zwiększenia odporności korozyjnej danego metalu poprzez wytworzenie na jego powierzchni szczelnej, cienkiej i związanej z podłożem warstwy tlenków. Przeczytaj, jakie środki używa się do jej przeprowadzenia.

Na czym polega proces pasywacji? 

Pasywację często wykonuje się po procesie galwanizacji ze względu na zmniejszenie jej aktywności, lecz można ją również przeprowadzać na produktach bez powłoki. Jest to swego rodzaju niszczący proces, któremu podlegają metale i ich stopy bez metali szlachetnych. Powstała warstwa powinna być całkowicie odporna na reakcje ze środowiskiem. Musi także wykazywać się na tyle dużą szczelnością, by stanowić skuteczną ochronę. W przypadku chromu, niklu aluminium oraz innych metali pasywacja zachodzi samoczynnie pod wpływem działania tlenu. Naturalną pasywację można zaobserwować np. na miedzi, która w wyniku korozji atmosferycznej okrywa się patyną. Przeważnie jednak przeprowadza się ją w sposób sztuczny, który polega na wytworzeniu warstwy z tlenków za pomocą odpowiednich środków.  

Rodzaje produktów do pasywacji 

Środki do pasywacji wytwarzane są na bazie kwasu azotowego oraz dodatków powierzchniowo-czynnych. w ten sposób są w stanie przyspieszyć odbudowę warstwy tlenków po spawaniu czy wytrawianiu powierzchni stali. Występują one w formach żelu, pasty i natrysku. Mogą więc być nanoszone ręcznie przy użyciu pędzla, natryskiem ciśnieniowym lub metodą zanurzeniową. Kąpiele trawiące można stosować wielokrotnie. Poszczególne środki są przeznaczone do blach, spoin lub detali z różnych metalów. Szybkie stworzenie warstwy tlenków osiąga się dzięki pasywatorom. W sprzedaży znajdziemy również neutralizatory, które służą do neutralizacji past trawiących. Specyfiki tego typu powinny być dobrane do produktów do pasywacji, co często sprowadza się do oferty jednego producenta. Są także zmywacze trawiące do czyszczenia, rozjaśniania i usuwania korozji obcego pochodzenia.

Proces sztucznej pasywacji 

Uzyskanie właściwej warstwy tlenków ochronnych na powierzchni wymaga wcześniejszego przygotowania metalu. Dlatego przed przystąpieniem do aplikacji detal trzeba odtłuścić środkiem sugerowanym przez producenta. Za pomocą odpowiedniego specyfiku należy stworzyć równomierną warstwę na metalu  i odczekać sugerowany przez producenta czas, który zależny jest od temperatury otoczenia. Przeważnie trwa to od 10 do 60  minut. Po tym, jak trawienie zostanie skończone, środek spłukuje się strumieniem zimnej wody, najlepiej pod ciśnieniem. W przypadku aplikacji natryskowej niektóre specyfiki można rozcieńczyć wodą destylowaną. Wytrawianie powinno przebiegać w miejscu zabezpieczonym od deszczu. Gotowe produkty nie mogą być także wystawiane na silne działanie promieni słonecznych. Po procesie wytrawiania trzeba przywrócić warstwę ochronną tlenków powierzchniowych do poprzedniego stanu przy użyciu odpowiedniego środka pasywnego.