Środki ochrony oczu dla spawaczy

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stanowi prawny obowiązek pracodawcy. Przestrzeganie zasad BHP pozwala na sprawne, w tym bezawaryjne i bezwypadkowe, funkcjonowanie zakładu pracy. W przypadku kontaktu z materiałami, które podczas obróbki mechanicznej, mogą dostać się do oka, konieczne staje się zapewnienie oczom odpowiedniej ochrony. Do mechanicznych urazów gałki ocznej, czyli do uszkodzenia tkanek oka wskutek oddziaływania na nie czynników zewnętrznych, może dojść między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem metali. Jednak narażeni na nie są również pracownicy innych zakładów przemysłowych: osoby mające styczność z niebezpiecznymi gazami, płynami, pyłami.

Wśród czynników zewnętrznych odpowiedzialnych za podrażnienie oraz uszkodzenie oczu wymienia się między innymi te chemiczne, mechaniczne, termiczne, promieniowania elektromagnetycznego. Brak dbania o skuteczną ochroną oczu może prowadzić do poważnych urazów takich jak oparzenia chemiczne, pęknięcia gałki ocznej czy zranienia ją penetrujące, a w przyszłości wywołać miedzicę, żelazicę, zaćmę. W celu zapobiegnięcia uszkodzeniu oczu podczas pracy spawacz powinien zaopatrzyć się w najwyższej jakości środki przeznaczone do ich ochrony: gogle, tarcze, przyłbice do spawania.

Przyłbice do spawania skuteczną ochroną oczu

W pracy spawacza ochrona narządu wzroku stanowi konieczność. Spawacz podczas spawania i wykonywania czynności pokrewnych musi nosić specjalną odzież spawalniczą, odpowiednie buty, osłony na twarz, rękawice. Odzież ta w połączeniu z wymienionymi akcesoriami chroni między innymi przed powstającymi podczas szlifowania metali iskrami oraz rozpryskami małych kropli stopionego metalu. Przyłbice spawalnicze zabezpieczają narząd wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi, różnego rodzaju gorącymi bądź zimnymi odpryskami, w tym metalu i żużlu, dymami spawalniczymi, promieniowaniem optycznym emitowanym w trakcie spawania elektrycznego lub spawania płomieniem gazowym.

Środki ochrony oczu przeznaczone dla spawaczy powinny zostać wyposażone w specjalne filtry chroniące przed promieniowaniem, które powstaje podczas spawania. Wspomniane filtry mają różny stopień zaciemnienia, wyróżniamy przy tym filtry o stałym zaciemnieniu oraz te o dwóch o stopniach ochrony, a ich dobór zależy między innymi od metody spawania, oświetlenia pomieszczenia, odległości spawacza od źródła promieniowania, jego ustawienia względem łuku spawalniczego bądź płomienia. Oferowane przez nas przyłbice do spawania mają zmienny stopień zaciemnienia odpowiedni do większości typów spawania łukiem spawalniczym oraz wymuszony przepływ powietrza zapewniający ochronę dróg oddechowych. Dają także gwarancję blokady niezależnie od stopnia zaciemnienia i możliwość regulowania czułości wykrywania łuku zapewniającą niezawodność przełączania.